Thông tin liên quan

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý có 7 chính sách được thông qua

Mười cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra cùng với cuộc bầu cử 9 trong 1 vào ngày 24/11, kết quả có 7 trên 10 chính sách đã được thông qua. Ba vấn đề do Đảng Quốc dân đề xuất bao gồm phản đối ô nhiễm không khí, công trình nhà máy điện Thâm Áo và phản đối sử dụng nhà máy điện hạt nhân đều đã được thông qua. Tuy nhiên 5 vấn đề do các đoàn thể dân sự đưa ra, thì chỉ có 3 vấn đề về hôn nhân truyền...
 

Giới thiệu các ứng cử viên

 

Phân tích các cuộc bầu cử trước đây

Ảnh liên quan

 

Giới thiệu đề án trưng cầu dân ý

Nội dung đề án trưng cầu dân ý

Người đề án trưng cầu dân ý

Kết quả trưng cầu dân ý

1/ Bạn có đồng ý Quy định hôn nhân trong Bộ luật dân sự nên giới hạn là sự kết hợp khác giới giữa một người nam và một người nữ hay không ? Liên minh hạnh phúc thế hệ sau v (Đồng ý)
2/ Bạn có đồng ý với hình thức khác ngoài Quy định hôn nhân trong Bộ luật dân sự để đảm bảo quyền và ích lợi cho hai người đồng giới chung sống lâu dài hay không ? (Lập riêng Luật hôn nhân khác) Liên minh hạnh phúc thế hệ sau v (Đồng ý)
3/ Bạn có đồng ý với Chương về hôn nhân trong Bộ luật dân sự để đảm bảo cho hai người đồng giới xây dựng quan hệ hôn nhân hay không ? (Không lập riêng Luật hôn nhân khác) Trước ngày bình quyền . Cầu vồng khởi nghĩa x (Không đồng ý)
4/ Bạn có đồng ý hủy bỏ Khoản 1 Điều 95 Luật điện lực, tức hủy bỏ điều văn về “Thiết bị điện hạt nhân nên ngưng hoạt động toàn bộ trước năm 2125″ hay không ? Hoàng Sĩ Tu v (Đồng ý)
5/ Bạn có đồng ý dùng tên gọi “Đài Loan”(Taiwan) để xin tham gia tất cả mọi hoạt động thi đấu thể thao quốc tế và Đại hội Thể thao Olympic Tokyo 2020 hay không ? Kỷ Chính x (Không đồng ý)
6/ Bạn có đồng ý trong giai đoạn giáo dục quốc dân (Trung học cơ sở và Tiểu học), Bộ giáo dục và trường học các cấp không nên thực thi giáo dục đồng tính trong quy định của Luật giáo dục bình đẳng giới đối với học sinh hay không ? Liên minh hạnh phúc thế hệ sau v (Đồng ý)
7/ Bạn có đồng ý với “Luật giáo dục bình đẳng giới” quy định thực thi giáo dục bình đẳng giới trong các giai đoạn giáo dục quốc dân, và nội dung chương trình học nên bao gồm giáo dục tình cảm, giáo dục giới tính, giáo dục đồng tính hay không ? Trước ngày bình quyền . Cầu vồng khởi nghĩa x (Không Đồng ý )
8/ Bạn có đồng ý với cách thức “Bình quân mỗi năm giảm ít nhất 1%” để giảm từng năm sản lượng điện của Nhà máy nhiệt điện hay không ? Quốc Dân Đảng v (Đồng ý)
9/ Bạn có đồng ý xác lập chính sách năng lượng “Ngưng xây mới, mở rộng bất kỳ Nhà máy nhiệt điện than hoặc Tổ máy phát điện nào (Bao gồm Nhà máy điện Thâm Áo)” hay không ? Quốc Dân Đảng v (Đồng ý)
10/ Bạn có đồng ý Chính phủ duy trì lệnh cấm mở cửa nhập khẩu thực phẩm và nông sản của các khu vực liên quan sự cố hạt nhân 311 (11/3/2011) tại Nhật Bản gồm có Fukushima và 4 huyện thị xung quanh (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba) hay không? Quốc Dân Đảng v (Đồng ý)

Giới thiệu đề án trưng cầu dân ý

Nội dung đề án trưng cầu dân ý
1/ Bạn có đồng ý Quy định hôn nhân trong Bộ luật dân sự nên giới hạn là sự kết hợp khác giới giữa một người nam và một người nữ hay không ?
Người đề án trưng cầu dân ý Liên minh hạnh phúc thế hệ sau
Kết quả trưng cầu dân ý v (Đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
2/ Bạn có đồng ý với hình thức khác ngoài Quy định hôn nhân trong Bộ luật dân sự để đảm bảo quyền và ích lợi cho hai người đồng giới chung sống lâu dài hay không ? (Lập riêng Luật hôn nhân khác)
Người đề án trưng cầu dân ý Liên minh hạnh phúc thế hệ sau
Kết quả trưng cầu dân ý v (Đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
3/ Bạn có đồng ý với Chương về hôn nhân trong Bộ luật dân sự để đảm bảo cho hai người đồng giới xây dựng quan hệ hôn nhân hay không ? (Không lập riêng Luật hôn nhân khác)
Người đề án trưng cầu dân ý Trước ngày bình quyền . Cầu vồng khởi nghĩa
Kết quả trưng cầu dân ý x (Không đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
4/ Bạn có đồng ý hủy bỏ Khoản 1 Điều 95 Luật điện lực, tức hủy bỏ điều văn về “Thiết bị điện hạt nhân nên ngưng hoạt động toàn bộ trước năm 2125 hay không ?
Người đề án trưng cầu dân ý Hoàng Sĩ Tu
Kết quả trưng cầu dân ý v (Đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
5/ Bạn có đồng ý dùng tên gọi “Đài Loan”(Taiwan) để xin tham gia tất cả mọi hoạt động thi đấu thể thao quốc tế và Đại hội Thể thao Olympic Tokyo 2020 hay không ?
Người đề án trưng cầu dân ý Kỷ Chính
Kết quả trưng cầu dân ý x (Không đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
6/ Bạn có đồng ý trong giai đoạn giáo dục quốc dân (Trung học cơ sở và Tiểu học), Bộ giáo dục và trường học các cấp không nên thực thi giáo dục đồng tính trong quy định của Luật giáo dục bình đẳng giới đối với học sinh hay không ?
Người đề án trưng cầu dân ý Liên minh hạnh phúc thế hệ sau
Kết quả trưng cầu dân ý v (Đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
7/ Bạn có đồng ý với “Luật giáo dục bình đẳng giới” quy định thực thi giáo dục bình đẳng giới trong các giai đoạn giáo dục quốc dân, và nội dung chương trình học nên bao gồm giáo dục tình cảm, giáo dục giới tính, giáo dục đồng tính hay không ?
Người đề án trưng cầu dân ý Trước ngày bình quyền . Cầu vồng khởi nghĩa
Kết quả trưng cầu dân ý x (Không đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
8/ Bạn có đồng ý với cách thức “Bình quân mỗi năm giảm ít nhất 1%” để giảm từng năm sản lượng điện của Nhà máy nhiệt điện hay không ?
Người đề án trưng cầu dân ý Quốc Dân Đảng
Kết quả trưng cầu dân ý v (Đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
9/ Bạn có đồng ý xác lập chính sách năng lượng “Ngưng xây mới, mở rộng bất kỳ Nhà máy nhiệt điện than hoặc Tổ máy phát điện nào (Bao gồm Nhà máy điện Thâm Áo) hay không ?
Người đề án trưng cầu dân ý Quốc Dân Đảng
Kết quả trưng cầu dân ý v (Đồng ý)
 
Nội dung đề án trưng cầu dân ý
10/ Bạn có đồng ý Chính phủ duy trì lệnh cấm mở cửa nhập khẩu thực phẩm và nông sản của các khu vực liên quan sự cố hạt nhân 311 (11/3/2011) tại Nhật Bản gồm có Fukushima và 4 huyện thị xung quanh (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba) hay không?
Người đề án trưng cầu dân ý Quốc Dân Đảng
Kết quả trưng cầu dân ý v (Đồng ý)