Ông Hàn Quốc Du thắng cử. Sau 20 năm, Cao Hùng lại thuộc về Quốc Dân Đảng

Ông Hàn Quốc Du đắc cử thị trưởng thành phố Cao Hùng

Ứng cử viên của Quốc Dân Đảng Hàn Quốc Du đã giành được thắng lợi, đắc cử thị trưởng thành phố Cao Hùng. Khoảng 9 giờ tối ngày 24/11, ông Hàn Quốc Du kích động cám ơn những người ủng hộ ông. Ông cho biết, ông không cảm thấy vui gì cả, bởi vì sự phát triển của Cao Hùng là không thể đợi được nữa, ông sẽ lập tức xắn tay áo lên, nỗ lực phấn đấu, ngày mai sẽ bắt đầu thành lập một đội ngũ không phân biệt đảng phái, trong tương lai, Cao Hùng tuyệt đối sẽ không phân biệt đảng phái, chỉ phấn đấu kinh tế.

Ông Hàn Quốc Du cho biết, trong cuộc bầu cử thị trưởng Cao Hùng lần này, người dân thành phố Cao Hùng đã đưa ra một thông điệp quan trọng đến với toàn Đài Loan và cả thế giới, đó là người Cao Hùng muốn nỗ lực phấn đấu kinh tế, ông cảm ơn người dân Cao Hùng đã cho ông cơ hội đắc cử thị trưởng khi ông chỉ mới đến Cao Hùng 1 năm 2 tháng, đây là một quyết định rất táo bạo, trong lòng ông thật sự không vui chút nào cả, trái lại còn cảm thấy rất nặng nề, bởi vì Cao Hùng không thể đợi được nữa, ông phải lập tức xắn tay áo bắt tay làm việc.

Ông Hàn Quốc Du cho biết, ông sẽ thành lập một đội ngũ thanh liêm và làm việc có năng suất, kể từ ngày mai, ông sẽ thành lập một nội các nhỏ không phân biệt đảng phái.

Lệ Phương