Kết quả cuộc trưng cầu dân ý có 7 chính sách được thông qua

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý có 7 chính sách được thông qua(Ảnh Ủy ban bầu cử Trung ương)

Mười cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra cùng với cuộc bầu cử 9 trong 1 vào ngày 24/11, kết quả có 7 trên 10 chính sách đã được thông qua.

Ba vấn đề do Đảng Quốc dân đề xuất bao gồm phản đối ô nhiễm không khí, công trình nhà máy điện Thâm Áo và phản đối sử dụng nhà máy điện hạt nhân đều đã được thông qua. Tuy nhiên 5 vấn đề do các đoàn thể dân sự đưa ra, thì chỉ có 3 vấn đề về hôn nhân truyền thống giữa nam và nữ được thông qua, còn 2 vấn đề về hôn nhân đồng tính không được thông qua, ngoài ra vấn đề sử dụng tên gọi Đài Loan tại Thế Vận hội Tokyo không được thông qua, còn vấn đề thứ 16 “phát triển năng lượng xanh” cũng đã thông qua.

Cuộc trưng cầu dân ý về bình đẳng giới trong hôn nhân do tổ chức Liên minh hạnh phúc thế hệ sau đề xuất thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm, đa số người dân ủng hộ quan điểm hôn nhân được thực hiện giữa một người nam và một người nữ, ủng hộ việc không giảng dạy kiến thức về đồng giới trong các trường trung học, quyền lợi cho người đồng tính, còn vấn đề hợp thức hóa Luật hôn nhân đồng tính đã không được thông qua. Viện Hành chính cho biết, căn cứ theo quy định của Luật trưng cầu dân ý, các cơ quan hành chính có 3 tháng để đưa ra dự thảo về Luật Hôn nhân đồng giới.

Tường Vy