ข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ไช่อิงเหวิน แสดงความรับผิดชอบแพ้เลือกตั้ง ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคดีพีพี

        ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ซึ่งควบตำแหน่งหัวหน้าพรรคดีพีพี ประกาศเมื่อค่ำวันที่ 24 พ.ย. ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (ดีพีพี) ซึ่งพรรครัฐบาล เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการพ่ายแพ้เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้         ไช่อิงเหวินกล่าวว่า ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ แสดงว่า เรายังมีความพยายามไม่เพียงพอ ท...
 

ประวัติย่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

วิเคราะห์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา

ภาพเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

การลงประชามติรายการต่างๆ

รายละเอียดการลงประชามติ

ผู้นำเสนอ

ผลการลงประชามติ

คุณเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินลง “เฉลี่ยปีละ 1%”?

หลูซิ่วเยี่ยน

v (เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยกับนโยบายด้านพลังงานที่ให้ “ยุติการก่อสร้างหรือขยายหรือเพิ่มเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินใดๆ (รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าเซินอ้าว) ?

หลินเต๋อฝู

v (เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้รัฐบาลใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ซึ่งประกอบด้วย ฟุกุชิมะและ 4 จังหวัดใกล้เคียง (อิบารากิ โทจิงิ กุนมะและชิบะ)ต่อไป ?

ห่าวหลงปิน

v (เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ต่อการจำกัดการสมรสแบบ 1 หญิง 1 ชาย ในกฎหมายแพ่งหมวดการสมรส

หยิวซิ่นอี้

v (เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ (ประถมและมัธยม) กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต่างๆ
ไม่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับความรักเพศเดียวกันที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาความเสมอภาคทางเพศ

เจิงเสี้ยนอิ๋ง

v (เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ ต่อการใช้วิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากกำหนดไว้ในกฎหมายแพ่งหมวดการสมรส เพื่อปกป้องสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถาวรของคนเพศเดียวกัน 2 คน

เจิงเสี้ยนอิ๋ง

v (เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะใช้ชื่อ “ไต้หวัน” ขอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020

จี้เจิ้ง (ชีเช็ง)

x (ไม่เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์คุ้มครองสิทธิในการสมรสระหว่างบุคคลเพศทางเลือก

เหมียวป๋อหย่า

x (ไม่เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการระบุการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในทุกระดับโดยจะต้องมีสาระครอบคลุมถึงการให้ศึกษาเกี่ยวกับความรัก เพศศึกษา
และการศึกษาเกี่ยวกับเพศทางเลือกไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาความเสมอภาคทางเพศ

หวางติ่งอวี้

x (ไม่เห็นด้วย)
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ยกเลิกวรรค 1 มาตรา 95 กฎหมายว่าด้วยกิจการไฟฟ้า ซึ่งก็คือการยกเลิกมาตราที่ระบุว่า “เลิกใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในปี 2025”

หวงซื่อซิว

v (เห็นด้วย)

การลงประชามติรายการต่างๆ

รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินลง “เฉลี่ยปีละ 1%”?
ผู้นำเสนอ หลูซิ่วเยี่ยน
ผลการลงประชามติ v (เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยกับนโยบายด้านพลังงานที่ให้ “ยุติการก่อสร้างหรือขยายหรือเพิ่มเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินใดๆ (รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าเซินอ้าว) ?
ผู้นำเสนอ หลินเต๋อฝู
ผลการลงประชามติ v (เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้รัฐบาลใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ซึ่งประกอบด้วย ฟุกุชิมะและ 4 จังหวัดใกล้เคียง (อิบารากิ โทจิงิ กุนมะและชิบะ)ต่อไป ?
ผู้นำเสนอ ห่าวหลงปิน
ผลการลงประชามติ v (เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ต่อการจำกัดการสมรสแบบ 1 หญิง 1 ชาย ในกฎหมายแพ่งหมวดการสมรส
ผู้นำเสนอ หยิวซิ่นอี้
ผลการลงประชามติ v (เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ (ประถมและมัธยม) กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต่างๆ
ไม่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับความรักเพศเดียวกันที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาความเสมอภาคทางเพศ
ผู้นำเสนอ เจิงเสี้ยนอิ๋ง
ผลการลงประชามติ v (เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ ต่อการใช้วิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากกำหนดไว้ในกฎหมายแพ่งหมวดการสมรส เพื่อปกป้องสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถาวรของคนเพศเดียวกัน 2 คน
ผู้นำเสนอ เจิงเสี้ยนอิ๋ง
ผลการลงประชามติ v (เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะใช้ชื่อ “ไต้หวัน” ขอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020
ผู้นำเสนอ จี้เจิ้ง (ชีเช็ง)
ผลการลงประชามติ x (ไม่เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์คุ้มครองสิทธิในการสมรสระหว่างบุคคลเพศทางเลือก
ผู้นำเสนอ เหมียวป๋อหย่า
ผลการลงประชามติ x (ไม่เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการระบุการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในทุกระดับโดยจะต้องมีสาระครอบคลุมถึงการให้ศึกษาเกี่ยวกับความรัก เพศศึกษา
และการศึกษาเกี่ยวกับเพศทางเลือกไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาความเสมอภาคทางเพศ
ผู้นำเสนอ หวางติ่งอวี้
ผลการลงประชามติ x (ไม่เห็นด้วย)
รายละเอียดการลงประชามติ
คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ยกเลิกวรรค 1 มาตรา 95 กฎหมายว่าด้วยกิจการไฟฟ้า ซึ่งก็คือการยกเลิกมาตราที่ระบุว่า “เลิกใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในปี 2025”
ผู้นำเสนอ หวงซื่อซิว
ผลการลงประชามติ v (เห็นด้วย)