Thất bại trong cuộc bầu cử 9 trong 1. Thủ tướng Lại Thanh Đức xin từ chức bằng miệng

Thất bại trong uộc bầu cử 9 trong 1. Thủ tướng Lại Thanh Đức xin từ chức bằng miệng

Đảng Dân Tiến thất bại trong cuộc bầu cử 9 trong 1. Tối ngày 24/11, thủ tướng Lại Thanh Đức đăng dòng trạng thái trên Facebook, cho biết, ông đã xin từ chức bằng miệng với tổng thống Thái Anh Văn.

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho hay, cuộc bầu cử 9 trong 1 là một sự kiểm nghiệm của người dân đối với sự quản trị của chính phủ, kết quả của cuộc bầu cử cho thấy người dân không hài lòng. “Tôi cảm thấy có lỗi và đã xin từ chức bằng miệng với tổng thống Thái Anh Văn để chịu trách nhiệm chính trị.

Lệ Phương