Đảng Dân Tiến thất bại trong cuộc bầu cử 9 trong 1. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng

Tổng thống Thái Anh Văn xin từ chức chủ tịch Đảng

Đảng Dân Tiến thất bại trong cuộc bầu cử 9 trong 1. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng

Trong cuộc bầu cử 9 trong 1, Đảng Dân Tiến mất đi thành phố Đài Trung, Cao Hùng, v.v…Quốc Dân Đảng thắng đậm, giành được quyền chấp chính hơn 10 huyện thị. Đối với sự thất bại trong cuộc bầu cử lần này, khoảng 9 giờ tối ngày 24/11, thủ tướng Lại Thanh Đức đăng bài trên FB, cho biết, ông đã xin từ chức bằng miệng với tổng thống Thái Anh Văn. Sau đó, tổng thống Thái Anh Văn cũng mở họp báo, xin lỗi với những người ủng hộ và tuyên bố từ chức chủ tịch Đảng Dân Tiến. Đối với việc thủ tướng Lại Thanh Đức xin từ chức bằng miệng, bà nhấn mạnh, hiện giờ đang trong thời kỳ cải cách quan trọng, mọi người phải chung sức, do đó bà đã từ chối sự từ chức của thủ tướng Lại Thanh Đức và mong ông cùng với Đảng Dân Tiến cố gắng hết mình để  tiếp tục đẩy mạnh các chính sách quan trọng.

Tổng thống biểu thị, sau này nhất định phải tiếp tục đoàn kết, kiên trì cải cách. Dân chủ tự do, bảo vệ chủ quyền của quốc gia, đây là sứ mệnh của Đảng Dân Tiến.

Lệ Phương