ก.คมนาคมเพิ่มเที่ยวเรือเฟอร์รี่ สนับสนุน ปชช. กลับภูมิลำเนาไปเลือกตั้ง

419

วันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ จะเป็นวันเลือกตั้งใหญ่ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และสมาชิกสภานิติบัญญัติ (ส.ส.) ของไต้หวัน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมไต้หวัน จึงได้ทำการเพิ่มเที่ยวเดินเรือเฟอร์รี่ในระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ.2563 อีกวันละ 5 เที่ยว เพื่อเดินทางไปกลับจากไต้หวันถึงหมู่เกาะจินเหมินและเกาะเผิงหู

        กรมเจ้าท่าเผยว่า การเพิ่มเที่ยวเดินเรือเฟอร์รี่จะแบ่งเป็นจากนครไทจงถึงหมู่เกาะจินเหมินเพิ่ม 2 เที่ยว และจากนครเกาสงถึงท่าเรือหม่ากง เกาะเผิงหูเพิ่ม 3 เที่ยว ส่งผลทำให้ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคมนี้ 9 เส้นทางเดินเรือตรงจากไต้หวันไปยังหมู่เกาะต่างๆ และอีก 4 เส้นทางเดินเรือระหว่างหมู่เกาะจินเหมิน เผิงหู และมัตซู เปิดให้บริการรวมกันทั้งหมด 211 เที่ยว และจากสามารถขนส่งผู้โดยสารที่ต้องการกลับไปเลือกตั้งที่ภูมิลำเนาได้ทั้งหมด 52,346 คนครั้ง