ปธน.ไช่อิงเหวินขอบคุณทั่วโลกที่แสดงความยินดีและให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งในไต้หวัน

476

     ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากประชาชนไต้หวันได้เป็นผู้นำต่ออีกสมัยด้วยคะแนนสูงถึง 8,170,231 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 57.13% มีหลายประเทศที่ส่งสารแสดงความยินดี ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้โพสต์ข้อความแสดงความขอบคุณลงในเฟซบุ๊กว่า ประชาธิปไตยและเสรีภาพเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรนานาประเทศ ตนขอขอบพระคุณพันธมิตรหลายประเทศที่แสดงความยินดีและให้การสนับสนุนทันทีหลังจากการเลือกตั้ง

     ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินระบุว่า ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาจากที่เคยเป็นพันธมิตรระดับทวิภาคี ได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นพันธมิตรที่ร่วมมือกันในระดับโลก ในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะอาศัยพื้นฐานความร่วมมือในช่วงกว่าสามปีที่ผ่านมา เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับสหรัฐในประเด็นระดับโลกให้มากยิ่งขึ้น เช่น ความมั่นคงในภูมิภาค, ซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง, กลไกในการปกป้องประชาธิปไตย เป็นต้น เพื่อสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อภูมิภาค

     นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับรัฐบาลไปจนถึงภาคเอกชนมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการทูต ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรสำคัญอย่างยิ่งของไต้หวัน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ตนหวังว่าไต้หวันกับญี่ปุ่นจะมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้า, วัฒนธรรม และการกีฬามากยิ่งขึ้น

     ท้ายนี้ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินขอขอบพระคุณคณะต่างๆ จากต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างๆ อีกครั้งที่คอยติดตามให้ความสนใจการเลือกตั้งของไต้หวัน และย้ำว่า ประชาชนไต้หวันใช้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงการยืนหยัดในอำนาจอธิปไตยและประชาธิปไตย แสดงให้เห็นถึงเกียรติภูมิและความเชื่อมั่นในตนเอง