ประวัติย่อของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวัน

พรรค PFP
① ซ่งฉู่อวี๋
ประเด็นหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง
เสรีภาพ+ประชาธิปไตยเป็น DNA ร่วมกันของชาวไต้หวัน
อายุ/อาชีพ/การศึกษา
77 ปี หัวหน้าพรรค PFP ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ Georgetown University
นโยบายสำคัญ
แยกปกครองอย่างเสมอภาค เจรจาช่องแคบฯ พัฒนาอย่างสันติ
ลดเพดานคะแนนเสียงพรรคการเมืองจาก 5% เหลือ 3% ลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะเป็น 18 ปี
การศึกษาภาคบังคับขยายสู่ระดับอนุบาลอีก 3 ปี
แก้กฎหมายแรงงาน ให้มีวันหยุดตามประเภทของงาน
ดูแล+ให้คำแนะนำแก่ทหารผ่านศึก+ครอบครัว เกษตรกรผู้ชรา และแรงงาน
จัดตั้งคณะกรรมการกิจการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
จัดสร้างอาคารที่อยู่อาศัยสำหรับเยาวชนและผู้สูงวัย
ผลักดันการออกกฎหมายการุณยฆาต

พรรค KMT
② หานกั๋วอวี๋
ประเด็นหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง
ไต้หวันปลอดภัย ชาวประชาเงินเต็มกระเป๋า
อายุ/อาชีพ/การศึกษา
62 ปี ผู้ว่าการนครเกาสง ปริญญาโทเอเชียอาคเนย์ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ
นโยบายสำคัญ
สนับสนุนฉันทามติ 1992 ไม่ยอมรับ “หนึ่งประเทศสองระบบ”
ปกป้องอธิปไตย การทูตเชิงพาณิชย์ การทูตเชิงสารัตถะ ผูกมิตรกับนานาประเทศ
ปฏิรูปกลาโหม ทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพทหาร
เปิดเสรีเศรษฐกิจ ผลักดันกำลังผลิต 4.0
เปิดใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 4 อย่างมีเงื่อนไข
ปฏิรูประบบบำนาญกลับสู่ระบบเดิม
รัฐช่วยเลี้ยงลูก 0-6 ขวบ งดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษา อุดหนุนศึกษาต่อนอก 1 ปี
นโยบายแรงงาน ธนู 3 ดอก

พรรค DPP
③ ไช่อิงเหวิน
ประเด็นหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง
2020 ไต้หวันต้องชนะ
อายุ/อาชีพ/การศึกษา
63 ปี ปธน. สมัยที่ 14 ปริญญาเอก The London School of Economics and Political Science
นโยบายสำคัญ
ไม่ยั่วยุ ไม่ผลีผลาม ยืนหยัดจุดยืนแห่งชาติ ปฏิเสธหนึ่งประเทศสองระบบ
รัฐร่วมกับคุณเลี้ยงลูก 0-6 ขวบ
ด้านการเกษตร “มากหน่อย 4 ประการ” ได้แก่ อุดหนุนมากหน่อย ศักยภาพมากหน่อย สุขใจมากหน่อย และหลักประกันหลังเกษียณมากหน่อย
ยกระดับการดูแลผู้สูงวัยระยะยาวสู่ 2.0
เสนอหนังสือปกขาวนโยบายเทคโนโลยีคมนาคม
ขยายทางรถไฟความเร็วสูงสู่ผิงตง เปิดใช้ถนนเชื่อมซูอ้าว-ฮัวเหลียนช่วงปรับปรุงใหม่
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี ธุรกิจไต้หวันกลับมาลงทุนในไต้หวัน หุ้นพุ่งเกินหมื่นจุด