สภาบริหารไต้หวันตั้งคณะทำงานสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการเลือกตั้ง 2020

437

อีกไม่กี่วันก็ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันสมัยที่ 15 และสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งที่ 11 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 สภาบริหารไต้หวันจึงประกาศจัดตั้งคณะทำงานสำหรับจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในการเลือกตั้ง 2020 โดยมีคุณหลีม่งเยี่ยน (李孟諺) เลขาธิการสภาบริหารไต้หวัน และคุณหลัวปิ่งเฉิง (羅秉成) คณะกรรมาธิการบริหารไต้หวันเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ต้องรับผิดชอบกำกับดูแลทั้งหมด

นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง (蘇貞昌) กล่าวว่า วันเลือกตั้งคือช่วงเวลาสำคัญในการทดสอบศักยภาพและความสามารถของคณะทำงานในสังกัดของสภาบริหาร เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางสังคม ดังนั้นเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเลือกตั้งจำเป็นต้องมีการป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีซูเจินชางจึงต้องการให้คณะทำงานชุดนี้สร้างระบบกลไกการแจ้งเตือน การตอบสนองกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้วันเลือกตั้งจริงการดำเนินงานทั้งระบบจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น ฉับไว และแม่นยำที่สุด