วันเสาร์นี้เลือกตั้งใหญ่ปี 2020 คาดว่าจะทราบผลประมาณ 22:00 น

447

คณะกรรมการเลือกตั้งกลางของไต้หวันแถลงว่า หลังสิ้นสุดเวลาเลือกตั้งวันที่ 11 มกราคม หากเจ้าหน้าที่นับคะแนนมีกำลังคนเพียงพอ จะแบ่งเป็น 2 ชุด เปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี พร้อมกับหีบลงคะแนน ส.ส. แบ่งเขตพร้อมกัน จากนั้นจึงจะเปิดหีบลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง(ซึ่งเป็นการเลือก ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์) แต่หากมีกำลังคนเพียงชุดเดียวก็จะทำการเปิดหีบคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีก่อน แล้วจึงนับคะแนน ส.ส. แบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์ต่อไปตามลำดับ คณะกรรมการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งเบื้องต้น ในเวลา 22:00 น

การเลือกตั้งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีไต้หวันสมัยที่ 15  สมาชิกสภานิติบัญญัติสมัยที่ 10  กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม ประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ การเลือกตั้งจะสิ้นสุดในเวลา 16:00 น จะปิดคูหาทันที แต่ผู้ที่เดินเข้าคูหาก่อนสิ้นสุดเวลายังสามารถลงคะแนนเสียงได้ ในการนับคะแนน กกต. ไต้หวันชี้ว่า จะไม่ให้เกิดปัญหาการเลือกตั้งยังดำเนินอยู่พร้อมกับการนับคะแนนเหมือนกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในปี 2018 ที่ผ่านมาจนกลายเป็นประเด็นขัดแย้ง