ต่างชาติสังเกตการณ์เลือกตั้งไต้หวันคับคั่ง กระทรวงการต่างประเทศชี้นานาประเทศให้ความสนใจสูง

438

         โอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน แถลงในวันที่ 10 สื่อมวลชนต่างชาติ 113 สำนัก จำนวน 235 คน เดินทางมารายงานข่าวเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวัน กลุ่มองค์กรผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการ 13 คณะ จำนวน 107 คนมาสังเกตุการณ์เลือกตั้ง ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ กระทรงการต่างประเทศแถลงว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้นานาประเทศให้ความสนใจมาก “นักวิชาการมาจากสหรัฐฯ รวม 9 คณะ 95 คน ได้แก่ สถาบันกิจการอเมริกัน (American Enterprise Institute -AEI), Hudson Institute เป็นต้น จากยุโรปมีกลุ่มนักวิชาการจากเดนมาร์ก 1 คณะ 5 คน กลุ่มองค์ระหว่างประเทศอื่น ๆ อีก 3 คณะ 7 คน รวมทั้งสมาคมการเลือกตั้งโลก (Association of World Election Bodies (A-WEB)) กล่าวได้ว่าการเลือกตั้งปี 2020 ในครั้งนี้ สื่อมวลชน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก”

          ทั้งนี้ สมาคมการเลือกตั้งโลก (A-WEB) จัดตั้งขั้นที่เมืองอินชอน เกาหลีใต้ ในปี 2013 โดยองค์กรเลือกตั้งของประเทศต่าง ๆ อดีตประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกลาง ของไต้หวันจางป๋อหย่า (張博雅) ได้เคยรับเชิญเข้าร่วมพิธีก่อตั้ง กล่าวได้ว่าไต้หวันเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งของ A-WEB