คาดเลือกตั้งท้องถิ่นปลายเดือนนี้ นักธุรกิจไต้หวันในจีนกลับมาใช้สิทธินับแสน

นายเฉินหมิงทง ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (MAC) ไต้หวัน

          การเลือกตั้งท้องถิ่นไต้หวัน ในวันที่ 24 พ.ย. 2561 เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 17 วันแล้ว นายเฉินหมิงทง ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่หรือเอเอ็มซี ไต้หวัน ได้ตอบข้อซักถามของ ส.ส. ในการประชุมคณะกรรมาธิการมหาดไทยในวันนี้ระบุว่า จากข้อมูลของเอเอ็มซี คาดว่า จะมีนักธุรกิจไต้หวันในจีนประมาณ 100,000 คน เดินทางกลับมาใช้สิทธิของตนในไต้หวัน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน ยังไม่ได้รับคำร้องเรียนจากนักธุรกิจไต้หวันในจีนว่า มีอุปสรรคในการสำรองที่นั่งเพื่อเดินทางกลับมาใช้สิทธิในไต้หวันแต่อย่างใด

            เอเอ็มซี ไต้หวันรายงานว่า ช่องแคบไต้หวันได้จัดทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิการขนส่งทางอากาศระหว่างกัน ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางทะเลแล้ว ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันให้การไปมาหาสู่ระหว่างกันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ชาวไต้หวันในจีนสามารถเดินทางกลับไต้หวันโดยเที่ยวบินตรงไป-กลับ ที่มีถึงสัปดาห์ละ 890 เที่ยวบิน ตามความตกลง แต่ปัจจุบันมีประมาณ 560 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังอาศัยเรือโดยสารผ่านช่องทางมินิลิงค์ระหว่างช่องแคบไต้หวันได้อีกด้วย