เมืองไถตงทำลายสถิติบัตรเลือกตั้งยาวที่สุดในไต้หวัน 78 เซนติเมตร

เมืองไถตงทำลายสถิติบัตรเลือกตั้งยาวที่สุดในไต้หวัน 78 เซนติเมตร

           การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในไต้หวันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว ทุกพื้นที่ทั่วไต้หวันมีบรรยากาศของการหาเสียงในโค้งสุดท้ายที่เข้มข้นมากขึ้น สำหรับเมืองไถตงที่อยู่ทางภาคตะวันออกของไต้หวันแม้ครั้งนี้ประชาชนจะต้องทำการลงคะแนนเสียงเพียงแค่ 5 รายการ แต่กลับมีความยาวของบัตรเลือกตั้งถึง 78 เซนติเมตร ซึ่งทำลายสถิติบัตรเลือกตั้งยาวที่สุดในไต้หวัน

           คณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองไถตงเปิดเผยว่า ครั้งนี้มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลถึง 22 คน ทำให้บัตรเลือกตั้งมีความยาวถึง 78 เซนติเมตร โดยครั้งนี้เมืองไถตงมีจำนวนประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 179,706 คน ซึ่งการเลือกตั้งทุกครั้งก่อนหน้านี้มีประชาชนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ถึงร้อยละ 70 แต่ปีนี้การแข่งขันของผู้สมัครค่อยข้างดุเดือดและเป็นที่ได้รับความสนใจ จึงคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปลงคะเสียงเลือกตั้งถึงร้อยละ 70 อย่างแน่นนอน ในส่วนของที่การลงประชาชมติ ที่มีเงื่อนไขว่าผู้มีสิทธิ์ลงประชามติจะต้องอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และพำนักอาศัยอยู่ในไถตงเกิน 6 เดือน ก็ทำให้ไถตงมีจำนวนประชาชนที่มีสิทธิ์ลงประชามติทั้งหมด 185,996 คน ซึ่งคาดว่าการขนส่งอุปกรณ์การเลือกตั้งไปตามเขตและพื้นที่หมู่เกาะต่างๆ จะเสร็จภายในวันนี้