Landkreis Miaoli

1
Chung Tung-chin
NONE
2
Hsieh Fu-hung
KMT
3
Wu Sheng-sheng
NONE
4
Hsu Ting-chen
DPP
5
Sung Kuo-ting
NPP

Taichung

1
Chen Mei-fei
NONE
2
Tsai Chi-chang
DPP
3
Lu Hsiu-yen
KMT

Landkreis Changhua

1
Wang Hui-mei
KMT
2
Huang Hsiu-fang
DPP
3
Hsiao Jen-cheng
NONE

Landkreis Yunlin

1
Chang Li-shan
KMT
2
Liu Chien-kuo
DPP
3
Lin Chia-yu
NONE

Landkreis Nantou

1
Tsai Pei-hui
DPP
2
Hsu Shu-hua
KMT
3
Wang Yung-ching
NONE