เมืองเหมียวลี่

หมายเลข 1
จงตงจิ่น
NONE
หมายเลข 2
เซี่ยฝูหง
KMT
หมายเลข 3
อู๋เซิ่งเซิ่ง
NONE
หมายเลข 4
สวี่ติ้งเจิน
DPP
หมายเลข 5
ซ่งกั๋วติ่ง
NPP

นครไถจง

หมายเลข 1
เฉินเหม่ยเฟย
NONE
หมายเลข 2
ไช่ฉีชาง
DPP
หมายเลข 3
หลูซิ่วเยี่ยน
KMT

เมืองจางฮั่ว

หมายเลข 1
หวางฮุ่ยเม่ย
KMT
หมายเลข 2
หวงซิ่วฟัง
DPP
หมายเลข 3
เซียวเหรินเจิ้ง
NONE

เมืองหยุนหลิน

หมายเลข 1
จางลี่ซ่าน
KMT
หมายเลข 2
หลิวเจี้ยนกั๋ว
DPP
หมายเลข 3
หลินเจียอวี๋
NONE

เมืองหนานโถว

หมายเลข 1
ไช่เผยฮุ่ย
DPP
หมายเลข 2
สวี่สูหัว
KMT
หมายเลข 3
หวางหย่งชิ่ง
NONE