Tống Sở Du : Tôi là ước số chung lớn nhất của Trung Hoa Dân Quốc

415

 

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Thân Dân Tống Sở Du đăng bài trên trang FB, cho biết, cuộc bầu cử lần này thật là vi diệu, Đảng Quốc Dân và Đảng Dân Tiến đều nói rằng, bỏ phiếu cho Tống Sở Du tức là bỏ phiếu cho đối thủ, điều này cho thấy, Tống Sở Du là ước số lớn nhất của Đài Loan, ông kêu gọi người dân hãy bỏ phiếu cho ông.

 

Còn 48 tiếng nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống 2020, tối ngày 9/1, ứng cử viên tổng thống của Đảng Thân Dân Tống Sở Du đăng bài trên trang FB, cho biết, cuộc bầu cử lần này thật là vi diệu, Đảng Quốc Dân và Đảng Dân Tiến đều nói rằng, bỏ phiếu cho Tống Sở Du tức là bỏ phiếu cho đối thủ, điều này cho thấy, Tống Sở Du là ước số lớn nhất của Đài Loan, ông kêu gọi người dân hãy bỏ phiếu cho ông.

Tối ngày 9/11, ứng cử viên tổng thống của Đảng Quốc Dân Hàn Quốc Du tổ chức buổi vận động tranh cử tại Đại lộ Ketagalan, các nhân vật tầm cỡ của Đảng Quốc Dân đều đến ủng hộ ông Hàn Quốc Du, thể hiện tinh thần đoàn kết của Đảng.

Ông Tống Sở Du viết trên trang FB, cho biết, giới truyền thông đưa tin, trong buổi vận động bầu cử của Đảng Quốc Dân, ông Triệu Thiếu Khang, người làm nghề truyền thông lâu năm, nói rằng “Bỏ phiếu cho Tống Sở Du tức là bỏ phiếu cho Thái Anh Văn”, nhưng trên trang web của những người ủng hộ phe Đảng Dân Tiến cũng có nhiều bạn trẻ bình luận “ bỏ phiếu cho Tống Sở Du tức là bỏ phiếu cho Hàn Quốc Du”.

Ông Tống Sở Du nói rằng, cuộc bầu cử lần này thật là vi diệu. Đảng Quốc Dân nói : “Bỏ phiếu cho Tống Sở Du tức là bỏ phiếu cho Thái Anh Văn”. Đảng Dân Tiến nói : “Bỏ phiếu cho Tống Sở Du tức là bỏ phiếu cho Hàn Quốc Du”. Điều này tiêu biểu rằng, bỏ phiếu cho Tống Sở Du tức là cùng bỏ phiếu cho hai đảng lớn Đảng Quốc Dân và Đảng Dân Tiến, việc này chứng minh rằng, Tống Sở Du là ước số chung lớn nhất của Trung Hoa Dân Quốc.

Ông Tống Sở Du cho biết, mọi người đã trông đợi 20 năm, cuối cùng đã đến thời khắc bầu chọn người có tài năng, xin hãy bỏ phiếu cho Tống Sở Du, người có năng lực làm tổng thống nhất, là ước số chung lớn nhất của Đài Loan.

Lệ Phương

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Lệ Phương