Ông Hàn Quốc Du cùng con gái đi bỏ phiếu

559

 

Ông Hàn Quốc Du xếp hàng đợi bỏ phiếu

 

Sáng ngày 11/1, ứng cử viên tổng thống của Quốc Dân Đảng ông Hàn Quốc Du cùng với con gái Hàn Băng đi bỏ phiếu ở Phòng bỏ phiếu ở khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng.

Ông Hàn Quốc Du xếp hàng đợi bỏ lá phiếu thiêng liêng của mình, sau khi bỏ phiếu xong, ông đi chùa cúng, không trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông báo chí.

Lệ Phương

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Lệ Phương