Cử tri xếp hàng dài đợi bỏ phiếu. Ông Kha Văn Triết chủ trương bỏ phiếu điện tử

446

 

Ngày 11/1, có một số điểm bỏ phiếu rất đông người, các cử tri phải xếp hàng dài để chờ đợi bỏ phiếu. 8 giờ sáng, thị trưởng thành phố Đài Bắc ông Kha Văn Triết cùng với phu nhân Trần Bội Kỳ đi bỏ phiếu, cả hai phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ mới bỏ xong phiếu. Ông Kha Văn Triết cho biết, ông vẫn chủ trương bỏ phiếu bằng hệ thống điện tử.

Phóng viên hỏi ông có niềm tin với kết quả bầu cử hay không, ông Kha Văn Triết trả lời, Đài Loan là một quốc gia có nền dân chủ chín muồi, mọi người sẽ tiếp tục làm việc theo kết quả bầu cử, Đài Loan sẽ dần dần tiến bộ.

Lệ Phương

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Lệ Phương