Thái Anh Văn và Lại Thanh Đức cùng vận động tranh cử. Tổng thống Thái Anh Văn : Tôi là tổng thống chú trọng quốc phòng nhất

317
Thái Anh Văn và Lại Thanh Đức đi xuống Đài Nam vận động tranh cử

Sau 3 ngày xảy ra vụ máy bay trực thăng Diều Hâu Đen bị gặp nạn, hoạt động vận động bầu cử của Đảng Dân Tiến lại được diễn ra bình thường. Ngày 5/1, tổng thống Thái Anh Văn và ứng viên phó tổng thống Lại Thanh Đức cùng đi đến Đài Nam để vận động cử tri ủng hộ. Bà cho biết, so với các vị tổng thống do dân bầu ra, bà là tổng thống coi trọng quốc phòng nhất, trong 4 năm qua, bảo vệ quốc gia, chủ quyền và dân chủ là việc mà bà đang làm mỗi ngày. Trong 4 năm mới, bà cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước đi đúng hướng, bà kêu gọi cử tri nhất định phải ủng hộ Đảng Dân Tiến, để cho tổng thống được tái nhiệm và Đảng Dân Tiến chiếm hơn nửa số ghế trong Quốc hội.

Lệ Phương

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Lệ Phương