Trước ngày bầu cử, Viện Hành chính khởi động tiểu ban ứng biến bầu cử 2020

325
Bà Kolas Yokata (phải) trong cuộc họp Viện Hành chính

Ngày 11/1 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, Phó tổng thống lần thứ 15, bầu cử Ủy viên Lập pháp lần 10, ngày 2/1, Viện Hành chính đã khởi động “Tiểu ban ứng biến các sự kiện lớn trong cuộc bầu cử 2020”, do ông Lý Mạnh Ngạn – thư ký trưởng Viện Hành chính và ông La Bỉnh Thành- Ủy viên chính vụ sẽ phụ trách công tác giám sát.

Trong buổi họp Viện Hành chính ngày 2/1, Thủ tướng Tô Trinh Xương cho hay, thời điểm bỏ phiếu và mở phiếu trong cuộc bầu cử cũng chính là thời gian mấu chốt thử thách năng lực ứng biến của đội ngũ hành chính, để duy trì an ninh quốc gia và ổn định xã hội, để đảm bảo hiệu quả trong việc tăng cường phòng chống và ứng biến đối với các sự kiện nghiêm trọng xảy ra trong thời gian bầu cử. Ông Tô Trinh Xương yêu cầu thành lập cơ chế thông báo và ứng biến cho tiểu ban ứng biến bầu cử, và yêu cầu Trung tâm ứng biến Trung Ương phải diễn tập trước với các tình huống có thể xảy ra. Ngày 11/1, sau khi bầu cử, lãnh đạo của các bộ ban ngành cũng phải nhanh chóng trở về cương vị làm việc của mình.

Bà Kolas Yotaka- Người phát ngôn của Viện Hành chính truyền đạt lại: “Thực ra theo như thường lệ mọi năm, các cơ quan bộ ngành trong những lần bầu cử lớn trước đây, nhất là các cán bộ quan trọng của Viện Hành chính cũng đều phải lập cơ chế ứng biến cho ngày bầu cử. Cho nên lần này, Thủ tướng cũng có nhắc đến, sau khi bỏ phiếu xong, các bộ trưởng, lãnh đạo của từng bộ, ban, ngành cũng phải nhanh chóng quay về cương vị làm việc của mình, để đưa ra các biện pháp ứng biến cho các tranh chấp trong công tác bầu cử, tình huống phát sinh tại hiện trường bỏ phiếu hoặc mở phiếu, hoặc những sự việc và tai nạn có thể xảy ra, đây là cơ chế được định sẵn, từ trước đến giờ bầu cử đều được ứng biến như vậy.”

Bà Kolas bày tỏ, các lãnh đạo và phó lãnh đạo của các cơ quan liên quan bầu cử như Bộ Nội chính, Ủy ban bầu cử Trung Ương sẽ đến thực hiện nhiệm vụ cả ngày bầu cử; còn đối với các lãnh đạo của cơ quan không trực tiếp liên quan đến bầu cử cũng phải lưu ý tình hình hoạt động trong ngày bầu cử. Bà Kolas cho hay, tiểu ban ứng biến không phải được thành lập để ứng phó với những sự kiện trong dự đoán hoặc ngoài dự đoán liên quan đến bầu cử, mà chủ yếu được thành lập để xây dựng cơ chế liên lạc giữa các bộ, ban, ngành liên quan theo chiều rộng.

Khiết Nhi

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Khiết Nhi