Chuyên gia và học giả đến Đài Loan tham quan bầu cử, Bộ Ngoại giao: Được sự quan tâm cao độ của quốc tế

355

 

Bà Âu Giang An- Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao thông báo đã 13 đoàn học giả chuyên gia đến Đài Loan để tham quan bầu cử

 

Ngày bỏ phiếu bầu cử Tổng thống và ủy viên lập pháp sẽ được tiến hành vào ngày 11/1, bà Âu Giang An – Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao khi trả lời phỏng vấn ngày 10/1 đã nói, hiện tại đã có truyền thông của 113 quốc gia, cùng 235 ký giả nước ngoài đến Đài Loan để phỏng vấn trong cuộc bầu cử Tổng thống của Đài Loan, còn các đoàn chuyên gia đến tham quan bầu cử, tổng cộng có 13 đoàn, 107 người đến Đài Loan trong dịp bầu cử lần này; Bộ Ngoại giao cho rằng, từ việc này cũng có thể cho thấy được việc bầu cử lần này của Đài Loan đã rất được xã hội quốc tế, truyền thông quốc tế và học giả chuyên gia chú ý cao độ.

Bà Âu Giang An nói: “Các chuyên gia, học giả đến từ khu vực Âu Mỹ, trong đó có 9 đoàn học giả Mỹ đến tham quan bầu cử, tất cả là 95 người, trong đó bao gồm Viện nghiên cứu doanh nghiệp Mỹ AEI, Học viện Hudson v.v, khu vực châu Âu thì có 5 người của đoàn học giả Đan Mạch; 3 đoàn chuyên gia, tổng cộng 7 người của các đoàn tham quan bầu cử quốc tế, bao gồm chuyên gia của Hiệp hội cơ quan bầu cử thế giới (A-WEB) v.v. Cho nên trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020 lần này, có thể nói là rất được sự quan tâm cao độ của xã hội quốc tế, truyền thông, học giả và chuyên gia quốc tế.”

Khiết Nhi

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Khiết Nhi