Tống Sở Du phê bình Quốc Dân Đảng đang còn đấu đá nội bộ, ông kêu gọi cử tri hãy bỏ phiếu cho ông

340
Ứng viên tổng thống Tống Sở Du (giữa)

Ngày 6/1, ứng cử viên tổng thống của Đảng Thân Dân ông Tống Sở Du đến Đài Nam tổ chức hoạt động tranh cử, lúc trả lời phỏng vấn, ông cho biết, vấn đề “5 thiếu hụt” chưa được giải quyết, vấn đề tranh cãi bằng miệng sau này có thể cũng sẽ được giải quyết cùng một lúc, ứng cử viên tổng thống của Quốc Dân Đảng Hàn Quốc Du đã xúc phạm đến ông Tưởng Kinh Quốc, vậy mà bây giờ Quốc Dân Đảng vẫn chưa xin lỗi, ông rất giận đối với việc này.

Ông Tống Sở Du nói : Những quan chức cấp cao của Quốc Dân Đảng cho đến bây giờ vẫn đang còn đấu đá lẫn nhau, để cho Đài Loan tiếp tục bị nhấn chìm. Quý vị có nghĩ rằng những người như thế này có thể kế thừa truyền thống vẻ vang của Quốc Dân Đảng hay không? Có thể thừa hưởng nền tảng tốt đẹp mà trước đây đã được tạo nên bởi ông Tôn Vận Tuyền và ông Lý Quốc Đỉnh hay không? Đài Loan có được sự phát triển kinh tế của ngày hôm nay là dựa vào sự nỗ lực của tất cả mọi người, nhà lãnh đạo cũng rất quan trọng, cho đến nay, quý vị thấy nhà lãnh đạo của Quốc Dân Đảng có thể dẫn dắt cả một quốc gia hay không? Hãy bỏ phiếu cho Tống Sở Du, tìm lại niềm hy vọng của Đài Loan.

Lệ Phương

Nguồn tin:RTI
Biên tập:Lệ Phương