Huyện Nghi Lan

Số 1
Lâm Tư Diệu
KMT
Số 2
Chu Chấn Đông
天一黨
Số 3
Hứa Hoành Triết
NONE
Số 4
Trần Thu Cảnh
NONE
Số 5
Giang Thông Uyên
DPP
Số 6
Trần Uyển Huệ
TPP

Huyện Hoa Liên

Số 1
Từ Trăn Úy
KMT
Số 2
Huỳnh Sư Bằng
NONE
Số 3
Kolas Yotaka
DPP

Huyện Đài Đông

Số 1
Trần Trường Hoành
NONE
Số 2
Nhiêu Khánh Linh
KMT
Số 3
Lưu Trạc Hào
DPP

Huyện Bành Hồ

Số 1
Trần Quang Phục
DPP
Số 2
Lại Phong Vỹ
KMT
Số 3
Diệp Trúc Lâm
NONE

Huyện Liên Giang

Số 1
Lý Vấn
DPP
Số 2
Tào Nhĩ Nguyên
KMT
Số 3
Vương Trung Minh
KMT

Huyện Kim Môn

Số 1
Lý Ứng Văn
NONE
Số 2
Chu Kỷ Vĩ
NONE
Số 3
Lâm Chí Cẩm
NONE
Số 4
Dương Trấn Ngô
KMT
Số 5
Trần Phúc Hải
NONE
Số 6
Hồng Chí Hằng
NONE