Đã gần như chắc chắn với kết quả chung cuộc bầu cử thị trưởng mới của 6 thành phố trực thuộc Trung ương

166
Ông Trần Kỳ Mại tái đắc cử Thị trưởng Cao Hùng trong cuộc bầu cử 9 trong 1 ngày 26/11. (Hình từ CNA)

Tuy Ủy ban Bầu cử Trung ương chưa công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử 9 trong 1 năm 2022, nhưng người dân đã gần như đoán được kết quả bầu cử của các thành phố trực thuộc Trung ương, như ở thành phố Đài Bắc, từ 16 giờ chiều nay (ngày 26/11) bắt đầu quy trình kiểm phiếu, số phiếu của ứng cử viên thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An của Đảng Quốc dân, đã dẫn đầu và bỏ xa đối thủ, tối nay ông đã tự tuyên bố đắc cử; còn ứng cử viên thị trưởng Đài Bắc của Đảng Dân tiến là ông Trần Thời Trung thì đã tự tuyên bố thua cuộc. Bà Huỳnh San San, một ứng cử viên thị trưởng Đài Bắc khác không thuộc đảng phái nào cũng đã tự tuyên bố thua cuộc trong tối nay.

Tại 5 thành phố còn lại, ứng cử viên thị trưởng Tân Bắc Hầu Hữu Nghi có số phiếu bầu cách xa đối thủ là ông Lâm Giai Long của Đảng Dân tiến, có số phiếu bầu vượt quá 1,1 triệu phíêu; tổng bộ tranh cử của ứng cử viên thị trưởng Đào Viên Trương Thiện Chính của Đảng Quốc Dân cũng đã tự tuyên bố đắc cử. Ứng cử viên thị trưởng Đài Trung Lư Tú Yến của Đảng Quốc dân cũng đã tự tuyên bố đắc cử, còn ứng cử viên thị trưởng Đài Trung Thái Kỳ Xương của Đảng Dân Tiến đã tự tuyên bố thua cuộc. Còn ở Đài Nam, ông Huỳnh Vĩ Triết của Đảng Dân Tiến đã tự tuyên bố đắc cử. Tại Cao Hùng, từ khi bắt đầu kiểm phiếu đến đây, ông Trần Kỳ Mại của Đảng Dân tiến đã bỏ xa các đối thủ; ứng cử viên thị trưởng Cao Hùng Kha Chí Ân của Đảng Quốc dân đã tự tuyên bố thua cuộc.

Kết quả cuối cùng sẽ dựa vào công bố của Ủy ban Bầu cử Trung ương.

Khiết Nhi

Nguồn:RTI
Biên tập:Khiết Nhi
Nguồn : RTI