Lâm Giai Long tuyên bố tranh cử thất bại, mong Hữu Hữu Nghi sẽ chăm sóc tốt cho công dân thành phố Tân Bắc

186
Lâm Giai Long tuyên bố tranh cử thất bại, mong Hữu Hữu Nghi sẽ chăm sóc tốt cho công dân thành phố Tân Bắc

Tối ngày 26/11, ứng cử viên thị trưởng Tân Bắc thuộc Đảng Dân Tiến ông Lâm Giai Long cho biết, ông đã thua trận trong cuộc bầu cử lần này, ông đã gọi điện chúc mừng thị trưởng Tân Bắc ông Hầu Hữu Nghi, chúc mừng ông ấy tái đắc cử, và cũng hy vọng ông Hầu Hữu Nghi có thể  chăm sóc tốt cho công dân thành phố Tân Bắc trong 4 năm tới.

Ông Lâm Giai Long cho hay, ông đã bày tỏ với Hầu Hữu Nghi rằng ông sẵn sàng hỗ trợ cho sự phát triển của Thành phố Tân Bắc.

Đồng thời, ông cũng cảm ơn sự đồng hành của nhóm tranh cử cũng như những người ủng hộ ông, ông cũng xin lỗi vì đã không đáp ứng được sự trông đợi của mọi người. Lâm Giai Long biểu thị, tình hình bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lần này không lý tưởng, người ủng hộ phe Đảng Dân Tiến không có đi bỏ phiếu đầy đủ và tỷ lệ bỏ phiếu ở thành phố Tân Bắc đạt mức thấp mới. “Đây là lời cảnh báo, Đảng Dân Tiến phải khiêm tốn hơn và lắng nghe tiếng nói của người dân”. Lâm Giai Long nói rằng, Đảng Dân Tiến nhất định phải suy ngẫm phản tỉnh, kiểm thảo trước khi bắt đầu lại.

Lệ Phương

Nguồn:RTI
Biên tập:Lệ Phương
Nguồn : RTI