Tổng thống kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu để quyết định tương lai của quê hương và đất nước

217
Tổng thống Thái Anh Văn đi bỏ phiếu vào sáng nay (26/11), bà kêu gọi người dân hãy về nhà và đi bỏ phiếu bất kể thời tiết như thế nào, dùng phiếu bầu của mình để quyết định tương lai của quê hương và đất nước. Bà cũng nhắc nhở, quyền sửa đổi hiến pháp công dân 18 tuổi là một bước rất quan trọng trong hệ thống hiến pháp, hy vọng người dân hăng hái đi bỏ phiếu. (Ảnh: CNA)

Tổng thống Thái Anh Văn đi bỏ phiếu vào sáng nay (26/11), bà kêu gọi người dân hãy về nhà và đi bỏ phiếu bất kể thời tiết như thế nào, dùng phiếu bầu của mình để quyết định tương lai của quê hương và đất nước. Bà cũng nhắc nhở, quyền sửa đổi hiến pháp công dân 18 tuổi là một bước rất quan trọng trong hệ thống hiến pháp, hy vọng người dân hăng hái đi bỏ phiếu.

Hôm nay là “cuộc bầu cử chín trong một" và bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp. Tổng thống Thái Anh Văn đã đến địa điểm bỏ phiếu ở trường tiểu học Xiulang lúc 9 giờ sáng để bỏ phiếu.

Tổng thống có lời phát biểu ngắn gọn sau khi bỏ phiếu, bà kêu gọi người dân hãy đi bỏ phiếu để quyết định tương lai của mình. “Hôm nay là ngày bỏ phiếu, dù thời tiết như thế nào tôi vẫn khuyến khích mọi người hãy nhiệt tình bỏ phiếu. Đây là thời điểm quan trọng nhất để chúng ta thực hành dân chủ, vì vậy chúng tôi mong rằng tất cả công dân trong nước hãy dùng lá phiếu của mình để quyết định tương lai của quê hương và của đất nước chúng ta”. Tổng thống Thái Anh Văn nói.

Tổng thống cũng nhắc nhở, lần này còn có cuộc trưng cầu sửa đổi Hiến pháp đầu tiên về quyền công dân đủ 18 tuổi, đây là một bước tiến rất quan trọng trong hệ thống hiến pháp của Đài Loan, mong mọi người hãy hăng hái bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, một quyền rất quan trọng trong hệ thống hiến pháp.

Cuối cùng, tổng thống cũng cảm ơn các nhân viên bầu cử, bà nói rằng, hôm nay họ rất vất vả và cảm ơn sự giúp đỡ của họ.

Lệ Phương

Nguồn:RTI
Biên tập:Lệ Phương
Nguồn : RTI