Giới thiệu về cuộc bầu cử địa phương 9 trong 1

Cuộc bầu cử công chức địa phương năm 2022 còn được gọi là cuộc bầu cử 9 trong 1, sẽ được tổ chức vào ngày 26/11/2022.

Cuộc bầu cử này sẽ bầu chọn thị trưởng thành phố, nghị viên Hội đồng thành phố, trưởng khu phố, trưởng khu Dân tộc nguyên trú vùng núi và dân biểu khu Dân tộc nguyên trú vùng núi của 6 thành phố trực thuộc Trung ương, và cũng sẽ bầu chọn Huyện, Thị trưởng, Nghị viên Hội đồng Huyện, thị, Xã trưởng, Trưởng thị trấn, Trưởng thị xã, Dân biểu Xã, Thị trấn, Thị xã, Thôn trưởng, Trưởng khu phố của 13 huyện và 3 thành phố.

Bên cạnh đó còn có cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi quyền công dân 18 tuổi (Lần đầu tiên trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp).