เมืองเจียอี้

หมายเลข 1
หวางอวี้หมิ่น
KMT
หมายเลข 2
องจางเหลียง
DPP

นครไถหนาน

หมายเลข 1
สวี่จงซิ่น
NONE
หมายเลข 2
หลินอี้ฟง
NONE
หมายเลข 3
เซี่ยหลงเจี้ย
KMT
หมายเลข 4
อู๋ปิ่งฮุย
NONE
หมายเลข 5
หวงเหว่ยเจ๋อ
DPP

นครเกาสง

หมายเลข 1
เจิ้งอวี่เสียง
NONE
หมายเลข 2
เจิงอิ่นลี่
NONE
หมายเลข 3
เคอจื้อเอิน
KMT
หมายเลข 4
เฉินฉีม่าย
DPP

เมืองผิงตง

หมายเลข 1
จานจื้อจวิน
NPP

เทศบาลเจียอี้

หมายเลข 2
ซูชิงฉวน
KMT
หมายเลข 3
โจวชุนหมี่
DPP

เนื่องจากการเสียชีวิตของหวงเส้าชง (黃紹聰) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลเจียอี้ กกต. จึงประกาศแก้ไขวันเลือกตั้งของเทศบาลเจียอี้เป็นวันที่ 18 ธ.ค. 65

หมายเลข 1
หวงหมิ่นฮุ่ย
KMT
หมายเลข 2
ไช่ซงอี้
NONE
หมายเลข 3
หวงเส้าชง
NONE
หมายเลข 4
เฉินไท่ซาน
NONE
หมายเลข 5
หวงหงเฉิง
NONE
หมายเลข 6
หลี่จวิ้นอี้
DPP