เมืองจีหลง

หมายเลข 1
เซี่ยกั๋วเหลียง
KMT
หมายเลข 2
เฉินเวยจ้ง
NPP
หมายเลข 3
ไช่ซื่ออิ้ง
DPP
หมายเลข 4
เจิงกั๋วหมิน
NONE
หมายเลข 5
หวงซีเสียน
NONE

กรุงไทเป

หมายเลข 1
จางเจียหาว
台灣動物保護黨
หมายเลข 2
หวางเหวินเจวียน
NONE
หมายเลข 3
เจิ้งควงอวี่
NONE
หมายเลข 4
หวงเซิ่งฟง
台澎黨
หมายเลข 5
ถงเหวินซวิน
NONE
หมายเลข 6
เจี่ยงว่านอัน
KMT
หมายเลข 7
ซูห้วนจื้อ
台灣維新
หมายเลข 8
หวงซานซาน
NONE
หมายเลข 9
ซือฟ่งเซียน
NONE
หมายเลข 10
ถังซินหมิน
NONE
หมายเลข 11
เซี่ยลี่คัง
NONE
หมายเลข 12
เฉินสือจง
DPP

นครนิวไทเป

หมายเลข 1
หลินเจียหลง
DPP
หมายเลข 2
โหวโหย่วอี๋
KMT

นครเถาหยวน

หมายเลข 1
จางซ่านเจิ้ง
KMT
หมายเลข 2
ไล่เซียงหลิง
TPP
หมายเลข 3
เจิ้งยุ่นเผิง
DPP
หมายเลข 4
เจิ้งเป่าชิง
NONE

เทศบาลซินจู๋

หมายเลข 1
หวงหยวนผู่
NONE
หมายเลข 2
ก่งเหว่ยหลุน
NONE
หมายเลข 3
หลินเกิงเหริน
KMT
หมายเลข 4
หลี่อี้ฉุน
NONE
หมายเลข 5
เสิ่นฮุ่ยหง
DPP
หมายเลข 6
เกาหงอัน
TPP

เมืองซินจู๋

หมายเลข 1
หวงซิ่วหลง
NONE
หมายเลข 2
ฟ่านเจิ้นขุย
NONE
หมายเลข 3
โจวเจียงเจี๋ย
DPP
หมายเลข 4
หยางเหวินเคอ
KMT
หมายเลข 5
หลิวฟู่หลาน
NONE