เมืองอี๋หลาน

หมายเลข 1
หลินจือเมี่ยว
KMT
หมายเลข 2
จูเจิ้นตง
天一黨
หมายเลข 3
สวี่หงเจ๋อ
NONE
หมายเลข 4
เฉินชิวจิ้ง
NONE
หมายเลข 5
เจียงชงยวน
DPP
หมายเลข 6
เฉินหว่านฮุ่ย
TPP

เมืองฮัวเหลียน

หมายเลข 1
สวีเจินเว่ย
KMT
หมายเลข 2
หวงซือเผิง
NONE
หมายเลข 3
โคลัส โยทากา
DPP

เมืองไถตง

หมายเลข 1
เฉินฉางหง
NONE
หมายเลข 2
เหยาชิ่งหลิง
KMT
หมายเลข 3
หลิวเย่าหาว
DPP

เมืองเผิงหู

หมายเลข 1
เฉินกวงฟู่
DPP
หมายเลข 2
ไล่ฟงเหว่ย
KMT
หมายเลข 3
เย่จู๋หลิน
NONE

เมืองเหลียนเจียง

หมายเลข 1
หลี่เวิ่น
DPP
หมายเลข 2
ฉาวเอ่อหยวน
KMT
หมายเลข 3
หวางจงหมิง
KMT

เมืองจินเหมิน

หมายเลข 1
หลี่อิ้งเหวิน
NONE
หมายเลข 2
่จูจี้เหว่ย
NONE
หมายเลข 3
หลินจื้อจิ่น
NONE
หมายเลข 4
หยางเจิ้นอู่
KMT
หมายเลข 5
เฉินฝูไฮ่
NONE
หมายเลข 6
หงจื้อเหิง
NONE