ในวันเลือกตั้ง 26 พ.ย. นี้ ประชาสัมพันธ์การลงประชามติได้ แต่ห้ามช่วยรณรงค์หาเสียง

186
ในวันเลือกตั้ง 26 พ.ย. นี้ ประชาสัมพันธ์การลงประชามติได้ แต่ห้ามช่วยรณรงค์หาเสียง

คณะกรรมการเลือกตั้งกลางแถลงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แจ้งข้อควรระวังในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  หลี่จิ้นหย่ง (李進勇) ประธาน กกต. แถลงว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ามีจำนวน 18,967,771 คน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประชามติสนับสนุนญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ผู้อายุ 18 ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ มีจำนวน 19,239,392 คน ส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงครั้งแรก 760,000 คน ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดให้ลงประชามติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอเรียกร้องให้ประชาชนรักษาสิทธิ์ของตน

หลี่จิ้นหย่งกล่าวว่า วันที่ 26 พฤศจิกายน นอกจากผู้รับสมัครเลือกตั้งแล้ว บุคคลใดๆ สามารถประชาสัมพันธ์การลงประชามติได้ แต่ห้ามรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ กกต. เตือนว่าอย่านำบัตรออกจากคูหาเลือกตั้ง อย่าฉีกทำลายบัตรเลือกตั้ง มิฉะนั้นจะถูกปรับ

ประธาน กกต. กล่าวด้วยว่า ในวันที่  26 พฤศจิกายน ศกนี้ เปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 8.00  – 16.00 น. ขอเตือนด้วยว่า ตามกฎหมายในวันเลือกตั้งห้ามรณรงค์หาเสียงในโซเชียลมีเดีย รวมทั้งในกลุ่ม FB และ line ตั้งแต่ 0 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน ห้ามโพสต์ ห้ามแชร์เชียร์ผู้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้ฝ่าฝืน มีความผิดปรับ 5 แสน ถึง 5 ล้านเหรียญไต้หวัน สำหรับการจัดกิจกรรมหาเสียงต่อสาธารณะจะต้องยุติในเวลา 22:00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน แต่ถ้าต้องการหาเสียงระหว่างเวลา 22.00-23.59 น. ต้องไม่เป็นการจัดกิจกรรมหาเสียงต่อสาธารณะและต้องไม่ส่งผลต่อความสงบของสังคมด้วย

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
แหล่งข่าว : Rti