คูหาเลือกตั้งประชากรน้อยที่สุดในไต้หวัน ตั้งบนภูเขาอาลีซาน เมืองเจียอี้

103
คูหาเลือกตั้งประชากรน้อยที่สุดในไต้หวัน ตั้งบนภูเขาอาลีซาน เมืองเจียอี้(photo:udn news)

การเลือกตั้งท้องถิ่นในไต้หวันกำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน เมืองเจียอี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยเนื่องจากเป็นสังคมวัยชรา คนหนุ่มสาวออกไปทำงานนอกถิ่น มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 422,568 คน แบ่งเป็น 18 ตำบล มีคูหาเลือกตั้ง 532 แห่ง คูหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดคือ ศาลเจ้าเซียนเทียนกง (先天宮) ตำบตงสือ (東石鄉) จำนวน 1,862 คน ส่วนคูหาที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือ ศูนย์กิจกรรมเต๋อเอินหย่าน่า (得恩亞納) หมู่บ้านสือจื้อ (十字村) ตำบลอาลีซาน (阿里山鄉) มีเพียง 76 คน คาดว่าจะลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จเร็วที่สุด โดยทั้ง 2 แห่ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห่างกันถึง 1,786 คน นับเป็นความแตกต่างอย่างยิ่ง

คูหาเลือกตั้ง “เต๋อเอินหย่าน่า” ถือเป็นแดนลี้ลับบนภูเขาความสูง 1,400 เมตร เป็นหมู่บ้านชนเผ่าโจว (鄒族- -Tsou) มีบ้าน 42 หลัง หลังคารูปทรงพนมมือ มีสีสันหลากหลาย ได้รับฉายา “หมู่บ้านพนมมือฉบับไต้หวัน” เนื่องจากรูปทรงหลังคาคล้ายกับหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีผู้คนนิยมไปเที่ยวกันมาก

        หลังเกิดภัยไต้ฝุ่น มรกต เดือนสิงหาคม ปี 2009 หมู่บ้านแห่งนี้เสียหายหนักบ้านเรือนพังเสียหาย ทางการได้ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้แก่ชาวบ้าน มีการจัดตั้งลานชมทิวทัศน์ ศูนย์กิจกรรม โบสถ์ ชาวบ้านตกแต่งประตูทางเข้าแต่ละบ้านด้วยศิลปะ มีการบันทึกเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปแล้วเหมือนกับเข้าไปในดินแดนเทพนิยาย น่าตื่นตาตื่นใจ

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
แหล่งข่าว : Rti