การลงประชามติให้ผู้อายุ 18 ปีมีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเห็นด้วยอย่างน้อย 9,619,697 เสียงจึงจะผ่าน

97
การลงประชามติให้ผู้อายุ 18 ปีมีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเห็นด้วยอย่างน้อย 9,619,697 เสียงจึงจะผ่าน

     ไต้หวันมีกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่น 9 รายการพร้อมกับการลงคะแนนเสียงรับรองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้พลเมืองที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน คณะกรรมการการเลือกตั้งไต้หวัน แถลงข่าว ประกาศจำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำแหน่งผู้ว่าการเมือง/จังหวัดรวม 18,967,771 คน ในจำนวนนี้ไม่รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมผู้ว่าการเมืองเจียอี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมือง/จังหวัด 19,128,745 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกำนัน 5,056,609 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนประชาชน ผู้แทนหมู่บ้าน  5,050,920 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 19,026,280 คน

     นอกจากนี้ กกต.ไต้หวันกล่าวว่า มีผู้มีสิทธิลงประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 19,239,392 คน ตามบทบัญญัติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน กำหนดว่าต้องได้คะแนนเห็นด้วยเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จึงจะผ่านการลงประชามติ ดังนั้น การลงประชามติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ลดอายุผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งจาก 20 ปีเหลือ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นด้วย 9,619,697 จึงจะผ่านการรับรอง 

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:เจนนรี ตันตารา
แหล่งข่าว : Rti