ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องใส่หน้ากากแต่ห้ามมีสัญลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

196
ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องใส่หน้ากากแต่ห้ามมีสัญลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

          ไต้หวันจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. ศกนี้ โดยมีระเบียบว่า ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคของรัฐบาล แต่หน้ากากอนามัยที่ใช้ ห้ามมีชื่อ หมายเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ระบุถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังห้ามนำเอกสารที่เกี่ยวกับการลงประชามติ หรือสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าคูหาด้วย 

          คณะกรรมการเลือกตั้ง ไต้หวันได้ออกแถลงข่าวเตือนผู้จะใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้คือวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. ต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และต้องนำใบแจ้งใช้สิทธิเลือกตั้ง ตราประทับชื่อส่วนตัวของผู้ใช้สิทธิ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปใช้สิทธิในคูหา ตามกำหนดเวลา 8.00-16.00 น. 

         ส่วนการลงประชามติในช่วงเวลาเดียวกัน ก็ห้ามนำเอกสารหรือสัญลักษณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติ ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการลงประชามติเข้าไปในคูหาเช่นเดียวกัน 

 

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:กฤษณัย ไสยประภาสน์
แหล่งข่าว : Rti