มีผู้อวดครวญไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ครบ 4 เดือน มหาดไทยชี้ดำเนินการตามระเบียบ

130
พรรค DPP รณรงค์ 26 พ.ย. ไปเลือกตั้ง ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ร่วมแถลงข่าว(Photo:DPP)

สื่อมวลชนรายงานว่า ในช่วงเกิดการระบาดโรคโควิด-19 ประชาชนเดินทางกลับเข้าไต้หวันไม่ได้ มีผู้ถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน 320,000 คน คาดว่าจะมีประชาชนไม่มีสิทธิ์สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน จำนวน 280,000 คน นักธุรกิจไต้หวันจำนวนมากต้องการกลับเข้าประเทศเพื่อเลือกตั้ง แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจาก ไม่สอดคล้องตามระเบียบที่กำหนดว่าต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน 4  เดือนขึ้นไป

กระทรวงมหาดไทยแถลงว่า ตามมาตรา 15 ของกฎหมายการเลือกตั้งและถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งประกาศใช้ผ่านมา  30 กว่าปีแล้ว ได้กำหนดว่าประชาชนจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง  4  เดือนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ เนื่องจากเป็นการคำนึงว่า ผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นจะมีความเข้าใจความเป็นไปในพื้นที่ จึงจะสามารถเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าเป็นตัวแทนประชาชนได้ ดังนั้นถ้าหากมีการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าไปในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ครบ 4 เดือน ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

กระทรวงมหาดไทยแถลงด้วยว่า ประชาชนที่เดินทางออกนอกประเทศ ไม่ได้อาศัยอยู่ในไต้หวันเกินกว่า  2  ปี จะถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน แต่หากเดินทางกลับเข้าไต้หวันครบ 3 เดือนแล้ว สามารถขอย้ายชื่อกลับเข้าทะเบียนบ้านได้ ไม่ได้เป็นการถอนสัญชาติ แต่เป็นการบริหารรายชื่อในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ในช่วงเกิดการระบาดโรคโควิด ทางการไม่มีมาตรการห้ามประชาชนเดินทางกลับเข้าประเทศได้ตามความสมัครใจ เพื่อดำเนินการให้มีสิทธิ์การเลือกตั้ง จึงถือว่าไม่มีการกีดกันในการเลือกตั้ง

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
แหล่งข่าว : Rti