0.00 น. พรุ่งนี้ ห้ามเผยแพร่ผลการสำรวจคะแนนนิยมเลือกตั้งท้องถิ่น ฝ่าฝืนปรับหนัก

143
0.00 น. พรุ่งนี้ ห้ามเผยแพร่ผลการสำรวจคะแนนนิยมเลือกตั้งท้องถิ่น ฝ่าฝืนปรับหนัก

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไต้หวันได้ออกประกาศเตือนระเบียบเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลการสำรวจคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 16 พ.ย. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 พ.ย. ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามเผยแพร่ผลสำรวจคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และห้ามรายงานข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจคะแนนนิยมใด ๆ ทั้งสิ้น 

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไต้หวัน ระบุว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามวรรค 2 มาตรา 53 แห่งกฎหมายเลือกตั้งไต้หวัน ที่ระบุห้ามเผยแพร่ผลการสำรวจคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 10 วัน จนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตาม 

          กกต. ไต้หวันเตือนว่า ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ห้ามใช้วิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5 แสน – 5 ล้านเหรียญไต้หวัน จึงขอให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

แหล่งข่าว:RTI
รายงานโดย:กฤษณัย ไสยประภาสน์
แหล่งข่าว : Rti