เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้

ไต้หวันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ทุกตำแหน่งนับตั้งแต่ ผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดี ลงไปจนถึงผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด และการเลือกตั้งในไต้หวันแบ่งเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศ ซึ่งก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดี และการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย เลือกตั้งผู้ว่าการ 6 นครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ผู้ว่าการ 16 เมืองและเทศบาล สมาชิกสภานคร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาตำบล ผู้แทนหมู่บ้าน ฯลฯ ทุกตำแหน่งจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี และทั้งสองระดับจะจัดให้มีการเลือกตั้งสลับกันทุก 2 ปี และในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. นี้ จะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 9 รายการ นอกจากนี้ ยังจะจัดให้มีการลงประชามติพร้อมกันอีก 1 รายการ